Sobotní výtvarný workshop: Sochy Karlova mostu

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Kontakt
Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Sobotní workshop bude inspirovaný nedalekým Karlovým mostem a jeho sochami, které jsou ve správě GHMP. Součástí workshopu bude dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů, zasazení do nového prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily a prvky humoru). Dále bude v rámci workshopu probíhat focení tzv. „živých soch“, kdy se návštěvníci budou snažit napodobit vybrané sochy a sousoší z Karlova mostu a s využitím jednoduchých kostýmů se do nich stylizovat. Díky využití tzv. „klíčovacího pozadí“ se následně fotografie těchto „živých soch“ umístí přímo do reprodukcí fotografií z Karlova mostu na jejich původní místo.