Sobotní výtvarný workshop: Plocha a prostor / k výstavě Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Suška – Kameny / Škoda – Objekty

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů budeme formálně a obsahově vycházet ze sochařské tvorby dvou současných autorů, Michala Škody a Čestmíra Sušky. V rámci výtvarných workshopů si budou moci návštěvníci zkusit vytvořit objekt v minimalistickém tvarosloví, připomínající např. futuristickou architekturu nebo schránky, ukrývající nějaké magické tajemství. Různě veliké krychle, kvádry a další typy hranolů v černé barvě budou k dispozici jako základní elementy pro sestavení sochy inspirované dílem Michala Škody. Soudobá tvorba Čestmíra Sušky spočívá v práci s kamennými bloky, ze kterých autor vyřezává pilou tvary tak, aby původní i vyjmutý tvar spolu komunikovaly. Uplatníme tvary jako je vlna, schody, kříž, trojúhelník, kruh a další. Tento princip bude inspirací pro tvorbu objektů z papíru, kdy dvourozměrná plocha bude narušena jejím částečným vystřižením nebo vyřezáním, a nově vzniklé papírové tvary budou kombinovány do prostorových forem. Během konání workshopů budou výsledná 3D díla dočasně a krátkodobě instalována do vybraných míst v zahradě. Formou hry s měřítkem a s úhlem pohledu je tak bude možné zajímavě vyfotit v konfrontaci s prostředím zahrady a barokní architekturou zámku.