Sobotní výtvarný workshop: Možnosti a přesahy kresby a malby / k výstavě David Böhm – Jiří Franta: Fabulant

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
David Böhm – Jiří Franta

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů bude návštěvníkům zprostředkována interaktivní formou výstava Jiřího Franty a Davida Böhma. V rámci výtvarných reakcí budou uplatněny experimentální přístupy a hry s technikami kresby, malby a koláže i jejich přesahy. Návštěvníci budou vytvářet abstrahované kompozice kombinováním fragmentů nejen kresby a malby, ale také textu, který bude hrát v obraze rovněž významnou roli. Bude se pracovat s černobílou a barevnou fotografií, využity budou principy vrstvení a prolínání. V rámci zapojení nových médií si účastníci workshopů vyzkouší tvorbu digitálních koláží v kreativních grafických programech na iPadech.

Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.