Sobotní výtvarný workshop: Knižní tvorba – dialog obrazu a textu / k výstavě František Bílek a Otokar Březina

Bílkova vila 
Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci workshopu se zaměříme na možnosti výtvarného zpracování klasického artefaktu – knihy. Hlavním inspiračním zdrojem se stanou knižní tvorba, osobité písmo a grafika Františka Bílka s přesahem do výtvarného experimentu. Vytvoříme vlastní originální pojetí knižní vazby, obrazové ilustrace a dekorativní ztvárnění písma, vystihující obsah a sdělení textu. Inspirovat se budeme mj. básnickou tvorbou Otokara Březiny, kterého F. Bílek velmi obdivoval a s nímž vedl tvůrčí dialog. Během workshopu se účastníci seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a dlouhodobou expozicí věnovanou dílu vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a architekta Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.