Sobotní výtvarný workshop: Film jako objekt / k výstavě Myslet filmem

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Myslet filmem

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů přiblížíme návštěvníkům výstavu interaktivní a kreativní formou. Zdrojem inspirace se nám stanou díla umělkyň a umělců zaměřených na filmové médium (Ondřej Vavrečka, Lea Petříková, Ján Mančuška), na umění pohyblivého obrazu (Tomáš Svoboda, Zbyněk Baladrán, Jakub Jansa) nebo na oblast zvukového designu (Sara Pinheiro). Budeme pozorovat a zkoumat, jakým způsobem prezentovaná díla umělců používají filmový jazyk a jak obohacuje jejich původní výtvarné koncepty. Vysvětlíme si, co znamená klasická filmová montáž neboli střihová skladba a jak může ovlivňovat či proměňovat naše vnímání. Zamyslíme se i např. nad tím, jak lze zacházet s filmem jako vícerozměrným objektem apod. Prostřednictvím individuální interakce s díly a jejich následné interpretace a diskuze budeme konfrontovat a komparovat mnoho úhlů pohledu účastníků programu na jednotlivá konkrétní díla. V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik, jako je kresba, koláž, storyboard či prostorová tvorba, i širokou škálu experimentálních přístupů. V rámci využití nových médií budeme vlastními smartphony natáčet krátká videa na základě předem vymyšleného scénáře. Pro tvorbu krátkých filmů využijeme techniku stop motion. Zapojíme také další nové technologie, jako VR brýle apod. Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.

Další edukační a doprovodné programy budou vznikat ve spolupráci s Národním filmovým archivem, s Muzeem NaFilm, s Aeroškolou, Animánií a Městskou knihovnou Praha. Na rok 2024 je plánována dvoudenní odborná konference v Domě U Kamenného zvonu pro edukátory, lektory a pedagogy, kde budou prezentovány organizace a projekty, které se zabývají propojováním výtvarného a filmového umění, audiovizuální výchovou a zapojováním nových médií do vzdělávání (např. NaFilm, NFA, Aeroškola, Animánie, GHMP a další). Následovat budou workshopy v Edukačním centru GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci. Pro bližší informace sledujte webové stránky GHMP.