Sobotní výtvarný workshop: Experimentální vizuální partitury / k výstavě Album zpomalených obrazů

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

50 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů se seznámíme s prezentovanými instalacemi, přiblížíme si vystavená vizuální a akustická díla a v rámci výtvarných workshopů se jimi budeme inspirovat. Ve výstavních prostorách Zámku Troja bude představen výběr děl ze sbírek GHMP a na ně reagující nové hudební kompozice ve formě nahrávek skladeb a výběru jejich partitur. Výstava bude doplněna i o několik výtvarných děl, která vysloveně pracují se zvukem a představují tedy opačný přístup, než je vytvoření hudebního díla dle existujícího díla vizuálního. Workshopy budou realizovány na principu otevřeného ateliéru. Návštěvníci budou moci tvořit na několika kreativních stanovištích, která budou formálně i obsahově reagovat na vizuální a zvukové instalace z výstavy a další inscenované podněty. Budeme vycházet ze spojení a vzájemného prolínání zvuku a obrazu. Navážeme na princip intermediálního a interdisciplinárního pojetí umění. Zaměříme se např. na konfrontaci industriálních a přirozených zvuků, hluku a harmonických tónů a jejich působení na emoce. V rámci workshopů bude tedy možnost vytvořit si vlastní vizuální a akustické dílo, které bude možné zaznamenat ve formě digitální audiovizuální nahrávky.