Sobotní výtvarný workshop: Autoportrét a identita / k výstavě Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum je v přízemí budovy s bezbariérovým přístupem.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

Kontakty
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Součástí výtvarných reakcí na výstavu bude téma autoportrét. Jedním ze způsobů ztvárnění vlastní identity se stane expresivní malba na velký formát se zakrytým zrakem nebo tvorba v zatemnělé místnosti, což bude obojí připomínkou autorčiny dočasné ztráty zraku. Budeme zkoušet několik verzí – výsledky budeme po odkrytí zraku vzájemně konfrontovat (podobnosti, odlišnosti, proměny). Může jít například o vyjádření aktuálního psychického stavu a nálady nebo o zachycení toho, jak vnímáme sami sebe versus to, jak si myslíme, že nás vnímají ostatní. V rámci workshopů se budeme také věnovat tématu podmořských rostlin a živočichů, ve kterých se budeme inspirovat autorčiným fantaskním pojetím. Bizarní formy života budeme ztvárňovat klasicky technikou suchého a olejového pastelu, ale také digitální malbou. Ta nám umožní vlastního hlubokomořského tvora navíc pak „oživit“ formou dramatické hry zaznamenané ve formě videa (posun média kresby do média videa a fotografie).