Politika reprezentace. Diskuze o (sebe)reprezentaci marginalizovaných skupin / k výstavě Divoženky / Římské večírky

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Divoženky / Římské večírky

Veřejný formát diskuse u kulatého stolu se zástupci/kyněmi marginalizovaných skupin a kurátory/kami, kteří/ré se podílejí na projektech prezentujících tyto skupiny (včetně umělců/kyň) nebo projektech sebeprezentace vzniklých na základě spolupráce mezi marginalizovanou skupinou a umělci/kyněmi.