Pohyb a výraz II / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného setkání budou představena sochařská díla autora, pozornost budeme věnovat významným dílům ve stylu art deco a prohlédneme si jednoduché kresby a skici, které jsou nedílnou součástí procesu vzniku sochy. Samotná tvorba bude věnována skicování živého modelu u stojanu. Při tvorbě bude kladen důraz na zachycení pohybu a výrazu tváře. Část výtvarného workshopu věnujeme modelování soch z keramické hlíny.

Výtvarná tvorba bude probíhat v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.