Plastika – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / ke stálé expozici v Bílkově vile

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

Výtvarný workshop bude inspirován sochařskou tvorbou umělce Františka Bílka a bude zaměřen především na jeho práci s hmotou. Autorova naléhavost, s níž k divákovi promlouvá, např. patetická gesta soch, se stanou pro návštěvníky inspirací k vytvoření vlastních plastik. Při výtvarném tvoření uplatníme práci s keramickou hlínou a se sádrovými obvazy.

Výtvarný workshop proběhne v Edukačním centru GHMP, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.