Otisk / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k haptické výstavě v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Zámku Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne prohlídka haptické výstavy v Eko-ateliéru GHMP, pozornost bude věnována i poznávání různorodých přírodních materiálů hmatem.

V rámci výtvarné tvorby budeme pracovat s keramickou hlínou a vytvářet otisky rozmanitých materiálů a předmětů. Při tvorbě bude kladen důraz na haptický kontakt s materiálem, otisky přírodnin i struktury rukou, v další části výtvarného workshopu se zaměříme na sbírání přírodních materiálů v prostoru zahrady.

Výtvarná tvorba bude probíhat v Eko-ateliéru GHMP a v zahradách Zámku Troja.