online / Divoké devadesátky / filmový výběr na DAFilms

online

Související výstavy
Heroin Crystal

K výstavě Heroin Crystal – Generace devadesátých let v GHMP jsme spolu se streamovací platformou DAFilms vytvořili filmový výběr, který doplní komplexní pohled na posledních deset let dvacátého století.

Devadesátá léta byla pro českou i slovenskou společnost obdobím velkých změn. Na některé z nich dnes vzpomínáme s nostalgií, jiné bychom raději vymazali z paměti. Ve výběru hraných i dokumentárních filmů tohoto speciálu jsme se snažili vytvořit plastický obraz tehdejší doby. Od osobních příběhů až po politické kauzy.

Počátek této dekády byl spojený s pocitem radosti, neomezené svobody a ohledáváním hranic nově nabyté demokracie. Se skomírajícím režimem se s humorem uskupení kolem Divadla Sklep vypořádal režisér Tomáš Vorel v legendárním Kouři, naopak Martin Šulík ve filmu Všechno co mám rád poukázal, že se svobodou přichází i osobní zodpovědnost a potřeba činit zásadní životní rozhodnutí.

Symbolem devadesátých let se stala ekonomická transformace, kterou poháněl všudypřítomný rozvoj podnikání. Není proto divu, že se vliv podnikatelů začal čím dál více dostávat i do politiky a s ním přicházela i korupce a různé formy mafiánských praktik. Propojováním politiky s podnikáním na Slovensku se zabývala režisérka Barbora Berezňáková v dokumentárním filmu Skutok sa stal nebo na české straně pak Radim Procházka v jeho Drnovickém cartenacciu.

Filmový výběr naleznete zde.