Ondřej Vojtěchovský: Ivan Meštrović v kontextu historie 20. století / přednáška

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Sochař Ivan Meštrović byl nejen uměleckou, ale i politicky angažovanou osobností. Své umění vždy úzce spojoval se svým světonázorem a politickým přesvědčením. V mládí se intenzivně zapojil do hnutí za jihoslovanskou národní jednotu, za první světové války se v exilu zasazoval za vznik jednotného jihoslovanského státu. V meziválečném období své dílo poskytoval pro propagaci Jugoslávie v zahraničí a utvářel výtvarnými prostředky státní ideologii. Přestože udržoval blízký vztah s královským dvorem, vyjadřoval vůči politickým poměrům v zemi kritický postoj. Po vypuknutí druhé světové války se jeho kritický pohled na Jugoslávii a možnost společného soužití Chorvatů a Srbů v jednom státě dále prohluboval. V přednášce budeme sledovat jeho aktivity a vývoj jeho názorů i po odchodu do Spojených států, kde v emigraci prožil závěrečnou část svého života.