Nová síť. Umělecká scéna 90. let / diskuzní setkání

Centrum a nadace pro současné umění
Dukelských hrdinů 500, Praha 7
mapa

Vstupné

zdarma

Související výstavy
Heroin Crystal

Moderátor
Petr Fišer

Panelová diskuze
Terezie Nekvindová, Kateřina Vincourová, Jan Černý, Ludvík Hlaváček

Diskuzní setkání zástupců tří odvětví, která se podílela na vytváření umělecko-společenské scény 90. let v České republice, je pořádáno s cílem nahlédnout do nedávné minulosti a zhodnotit její vliv na dnešní situaci. Nedá se předpokládat, že jedno setkání pokryje celou umělecko-sociální problematiku 90. let, ale za pomoci významných aktérů, umělců a teoretiků dojde k otevření tohoto tématu.

Setkání pořádají tři instituce, které reprezentují specifické místo na dnešní umělecké scéně. Galerie hlavního města Prahy jako zástupce příspěvkových organizací a Kunsthalle Praha za instituce soukromé. Obě tyto galerie během roku 2022 představily výstavy, které se obracely k 90. létům a reflektovaly sbírkovou činnost soukromého subjektu i příspěvkové organizace. Setkání se koná na půdě Centra a Nadace pro současné umění Praha, institucí, jež vznikly na základě transformace ze Sorosova centra pro současné umění Praha, které na poli uměleckém i společenském sehrálo v 90. letech zásadní roli.