Nástěnná malba a perspektiva – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / Zámek Troja

Eko-ateliér v oranžérii a zahrada Trojského zámku

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci workshopu bude realizována komentovaná prohlídka Zámku Troja, seznámíme se s jedinečnou barokní architekturou a výzdobou zámku. V průběhu prohlídky budeme věnovat pozornost antickým příběhům, bohatým nástěnným malbám a freskám. Především jedinečnému a výjimečnému zpracování hlavního sálu vytvořeného bratry Georgem a Paulem Hermannovými.

V navazující výtvarné tvorbě se přesuneme do prostor eko-ateliéru v oranžerii a do zahrad Trojského zámku, návštěvníci budou seznámeni se základy perspektivy, kterou následně procvičí při kresbě zámku a zahrady.