Nástěnná malba a perspektiva III / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k budově Zámek Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu bude realizována komentovaná prohlídka Zámku Troja, během které se seznámíme s jedinečnou barokní architekturou a výzdobou zámku. Pozornost budeme věnovat antickým příběhům, barokním nástěnným malbám a především jedinečnému uměleckému a řemeslnému zpracování hlavního sálu. K navazující výtvarné tvorbě se přesuneme do prostoru Eko-ateliéru GHMP v oranžérii a do zahrad Zámku Troja. Návštěvníci budou seznámeni se základy perspektivy, které si následně procvičí při kresbě zámku a zahrady. Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny hry na doplňování, dokreslování a vytváření perspektivy. Část výtvarné tvorby bude věnována zdobení sádrových odlitků z předchozí výtvarné dílny a dekorování keramických výrobků glazurou. Výtvarná tvorba bude tedy probíhat v příjemném prostředí Eko-ateliéru GHMP v oranžérii a v zahradách Zámku Troja.