Michaela Vrchotová

Michaela Vrchotová v současné době pracuje v Galerii hlavního města Prahy na pozici vedoucí Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala dějiny umění a za důležitou profesní zastávku považuje své několikaleté působení v Národní galerii v Praze, kde jako kurátorka pro vzdělávání ve Sbírce moderního a současného umění návštěvníkům zprostředkovávala možnost pravidelného setkávání se současnými umělci a samozřejmě také otevřené názory předních historiků a teoretiků umění. Ve Veletržním paláci v rámci mezioborových přesahů úzce spolupracovala například s divadlem Studio Hrdinů, s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA, s mezinárodním festivalem současného tance a pohybového divadla Tanec Praha apod.

Jako externistka se specializací na vizuální umění působila s přestávkami od roku 2011 v Českém rozhlase. Nejprve na Rádiu Česko a později na stanici Vltava, kde mj. pravidelně připravovala a moderovala pořady Reflexe: Vizuální umění!Vizitka.

Přestože i v GHMP má společně se svými kolegy při vytváření koncepce jednotlivých pořadů na paměti především laického návštěvníka, považuje za úspěch celého týmu, že doprovodné programy GHMP jsou vyhledávané také odbornou veřejností a novináři, a jako takové se staly zajímavou platformou pro diskuze, které přesáhly dávno rozostřené hranice vizuálního umění. Otevřenou otázkou pro ni nejen v době pandemické krize zůstává, do jaké míry jsou tato východiska přenositelná do online prostředí.