Malba hlínou / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k haptické výstavě v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Zámku Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

Výtvarný workshop bude volně navazovat na prohlídku haptické výstavy v Eko-ateliéru GHMP. Následná tvorba bude zaměřena na techniku malby hlínou. Pro návštěvníky budou připraveny velkoformátové papíry a roztok s hlínou, kterou budou nanášet stopy. Věnovat se budeme i stříkání, kapání a rozmanitým hrám, které práce s tímto materiálem umožňuje. Část výtvarné tvorby bude věnována volnému modelování z keramické hlíny a vytváření sgrafita za pomoci připravených kartonů. V části výtvarného workshopu proběhne prohlídka bludiště trojského zámku.

Výtvarná tvorba bude probíhat v Eko-ateliéru GHMP a v zahradách Zámku Troja.