Malba hlínou / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k haptické výstavě v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Zámku Troja

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Eko-ateliér v oranžérii

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu si společně projdeme haptickou výstavu, pozornost zaměříme na poznávání různých částí soch, detailů a jednotlivých sochařských materiálů. Haptické poznávání obohatíme o hry pro nejmenší návštěvníky. Hlavní část výtvarné tvorby budeme věnovat malbě hlínou. Vytvoříme drobné malby podle předlohy a experimentální malby na velkoformátové papíry. V další části workshopu budeme modelovat z keramické hlíny a dotvářet již vypálené keramické výrobky.

Výtvarná tvorba bude probíhat v eko-ateliéru a v zahradách Zámku Troja.