Kresba a rukopis / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Městská knihovna, 2. patro, a Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu bude realizována interaktivní prohlídka, v rámci které si budeme všímat kresebného rukopisu Jitky Svobodové, prozkoumáme její jednotlivé kresebné styly i prostorové objekty. V navazující výtvarné tvorbě se přemístíme do prostor edukačního centra, kde rozvineme kresbu do formy experimentů. Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny jednoduché papírové předměty běžné potřeby, které výtvarně dotvoří kresbou. Část výtvarné tvorby bude věnována tvorbě prostorových objektů s využitím drátů a techniky kašírování.