Identita a experiment III / workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Bienále Ve věci umění 2022

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

a Colloredo-Mansfeldský palác, Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Bienále Ve věci umění 2022

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne společná interaktivní prohlídka výstavy, během které se budeme věnovat tématu identity. Na identitu budeme pohlížet z různých úhlů pohledu a formou hry si budeme s dětmi o vlastní identitě povídat. Navazující výtvarná dílna se bude odehrávat v Edukačním centru GHMP, kde bude připraven prostor pro volné výtvarné vyjádření a bezprostřední reakci na zážitky z výstavy a vizuální zaznamenání vlastní identity, ke kterému využijí experimentální výtvarné techniky a práci s textilním materiálem. Edukační centrum GHMP poskytuje také příjemný prostor pro odpočinek.