Exprese a detail II a III – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belohradska@ghmp.cz

Související výstavy
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne komentovaná prohlídka výstavy Eriky Bornové, během které budeme pozorovat a rozeznávat techniky a způsoby malby, které autorka při realizaci vystavených děl zvolila. V následující výtvarné tvorbě budeme přímo reagovat na zážitky z výstavy a uplatníme experimentální výtvarné techniky a využijeme širokou škálu výtvarného materiálu. Dále se budeme věnovat i velkoformátové expresivní malbě, na které se pokusíme zachytit vlastní autoportrét. Zaměříme se na vytváření barevných podkladů pomocí rozředěných akrylových barev a podobně jako autorka budeme experimentovat s přírodninami, které budeme do obrazů vsypávat a lepit. V další části naší tvorby se budeme věnovat i detailní kresbě olejovým pastelem na tmavý podklad.

Výtvarný workshop bude probíhat v Edukačním centru, které poskytuje příjemný prostor také pro odpočinek a svačinu.