Divoženky / Římské večírky – Marie Lukáčová / Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative – tematická prohlídka pro školy

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

zastávka MHD Dlouhá třída

Související výstavy
Divoženky / Římské večírky

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Během edukačních programů zprostředkujeme návštěvníkům výstavu, která představí aktuální projekt Marie Lukáčové a autorského kolektivu Pauline Cournier Jardin a Feel Good Cooperative. Zdrojem inspirace se nám stanou díla obou autorek, která jsou založena na spojení audiovizuálních projekcí a rozsáhlých objektových instalací doplněných autorskými kresbami a tisky. V kontextu tvorby Marie Lukáčové se budeme bavit o možnostech vyprávění příběhů, vycházejících z lidského podvědomí a snů. Budeme pozorovat, zkoumat a reflektovat díla věnující se tématům z oblasti genderu, politiky, mytologie nebo vědy. Důležité pro nás budou kritické diskuze o problematice polarizované, patriarchálně založené společnosti v aktuální éře globálních ekologicko-sociálních krizí. V rámci výtvarných reakcí se zaměříme na ilustraci. Na základě příběhů vytvoříme sérii kreseb tuší a grafických tisků. Vyzkoušíme si rovněž novomediální přístupy. Prostřednictvím práce s iPadem vytvoříme digitální kresby, animace či krátká videa, doplněná zvukem a příběhem. Workshopy budou rozvíjet vizuální, digitální, informační a mediální gramotnost a budou podporovat kritické myšlení.