Den pro Trojskou kotlinu 2023

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

Vstupné

zdarma

Srdečně zveme na zahájení podzimního cyklu uměleckých performance Krajina zámku Troja. Začínáme v rámci Dne pro Trojskou kotlinu – festiválku organizovaného ve spolupráci s MČ Praha Troja, MČ Praha 7 a Institut plánování a rozvoje. Na co se můžete za GHMP těšit?

14.00–15.30 ODEUR – procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji

Proč existují vůně a pachy?

Jaké mají významy a jak ovlivňují fungování ekosystémů?

Zveme na procházku po krajině Troji, při které zanalyzujeme významy, důsledky a souvztažnosti pachů v této lokalitě z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí. Územím vás provede biolog Jan Filip společně s architektkou Karolínou Munkovou.

16.00–17.00 Znovu domov

„Lidé se báli, ačkoliv o přítomnosti bobrů neměli ani tušení; mysleli si, že tu žijí jen šustivé krysy. Tehdy si nikdo nedokázal představit, že bychom v tomto opuštěném ráji mohli mít domov. A jak jsme se sem vlastně dostali?“

Imerzní audio procházka s průvodcem dějem – live. Inscenované lidsko-bobří performance odehrávající se v údolí Trojské kotliny. Divák je doprovázen herci, kteří mu odkrývají příběh o znovu-objevování zapomenutých míst a o způsobu soužití mezi bobrem a člověkem užívajícím bobrem zkultivované území.

Scénář, režie, výprava: Savka Marenić, Kateřina Radakulan
Zvuk: Jonáš Richter
Herci: Nikola Janković, Gabriela Veselá

Premiéra 19. října 2023 16 hodin
Repríza 21. října 2023 14 hodin

Sraz na tramvajové zastávce Trojská.
Z důvodu kapacity nutná registrace zde.

17.00–18.00 Ester Grohová – Garden of desires IV.

Za soumraku, mezi dnem a nocí, za doprovodu okolních zvuků, hudby a zpěvu provedeme kolektivní rituál. Magické bytosti naváží komunikaci skrze masky, tóny, pohyb a vytyčené sítě propletených vztahů. Společně se střetnou v mimolidském světě, kde oživí polozapomenutou tradici Otevírání studánek, konající se obvykle na jaře. Studánka, pramen, řeka. Uctíme element vody, rozezníme Haltýřský potok a podpoříme tak jeho vláhu. Budují se nové vazby, pokládají se nové komunikační kanály a do sféry performativní reality vstupuje nová, spravedlivější struktura vzájemných vztahů.

Všechny aktivity jsou vhodné i pro děti.

Další informace již brzy.

Facebook událost