Umění pro město: Do Troji za hlasy ptáků – komentovaná procházka s ornitologem Lukášem Viktorou

4. 10. 2023
Podcast Umění pro město Romana Štětiny

Do Troji za hlasy ptáků – komentovaná procházka s ornitologem Lukášem Viktorou

Galerie hlavního města Prahy spravuje Zámek Troja, který patří k jedinečným stavbám. Jeho součástí je zahrada s promyšlenou architektonickou a krajinářskou kompozicí. Od letošního roku zde GHMP realizuje program, jehož cílem je rozvíjet tematiku uvědomělé ochrany památek, kulturního (hmotného i nehmotného) dědictví, udržitelnosti ve městě i smysluplného trávení volného času. Jednou z akcí v tomto programu bylo i Vítání ptačího zpěvu. Komentovaná procházka proběhla na začátku května a provázel jí ornitolog Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. V této epizodě si můžete poslechnout její záznam a přenést se tak do období vrcholícího jara v zahradě Zámku Troja a jeho bezprostředním okolí.

Autorem podcastu je Roman Štětina, audiovizuální umělec a pedagog ateliéru Intermedia II. na pražské AVU.