Alena Pomajzlová o Růženě Zátkové a jejím přátelství s Ivanem Meštrovićem / přednáška

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Ivan Meštrović (1883–1962)

Česká malířka Růžena Zátková (1885–1923) v Římě: co všechno odstartovalo přátelství s Ivanem Meštrovićem, události kolem portrétu a další zlomové momenty jejího života a díla.

Ivan Meštrović vytvořil sochařskou podobiznu české malířky Růženy Zátkové v roce 1912 během svého pobytu v Římě. Pojal ji jako hieratickou sedící polopostavu bez rukou s koncentrovaným výrazem ve tváři. Zátkovou tehdy pokládal za svou múzu a její stylizovanou podobu vtělil ještě do několika dalších soch. Nebyla tedy v jeho životě jen epizodou, umělec a umělkyně na sebe vzájemně působili a po odjezdu Zátkové z Říma byli v písemném kontaktu.