František Bílek | Dům v Chýnově

Autor: Hana Larvová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
Bílkův dům v Chýnově
Bílkova vila
eshop

Cena: 70 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: Galerie hlavního města Prahy
Rok vydání: 2009
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7010-248-0
Koncepce: Hana Larvová
Redakce: Marta Nožková
Grafická úprava: Martin Pálka

Průvodce Galerie hlavního města Prahy.

#Publikace  #Tištěná v prodeji