Co je Bio Troja?

Počátkem roku 2020 jsme navrhli koncepci dlouhodobého projektu s názvem BIO TROJA a podtitulem místo pro kompostování kultury. Byla to reakce na aktuální situaci životního prostředí a projev vědomí o zhoršující se ekologické situaci a krizi klimatu. Trojský zámek, jeho rozlehlé zahrady a blízké okolí bychom chtěli využít jako prostor (laboratoř), který by pro svou polohu v krajině i díky společenským a kulturním kontextům, jež jsou s ním provázány, představoval ideální místo pro setkávání a spolupráci odborníků i laiků z oblastí výtvarného umění, hudby, vědy, botaniky, antropologie nebo ekologie.

Galerie hlavního města Prahy tak zhodnocuje podmanivou lokalitu v pražské části Troja. Projektem prohlubuje a případně otevírá nové formy spolupráce s organizacemi i jednotlivci, umělci a odborníky zejména z oblasti přírodních věd. Jedná se o příklad aktivního přístupu k uvažování o environmentálních kontextech, který se ukazuje být zásadním imperativem dneška, nejen ve sférách umění, kultury, ekonomiky, ale i života obecně.

Inspirací pro název projektu Bio Troja – místo pro kompostování kultury jsou procesy, které popisujeme obecně jako kvašení, fermentaci. Fermentace je všude v přírodě a v metaforické rovině lze říci, že také ve společnosti. Bez ní by náš svět rychle zkolaboval. Organické látky se působením mikrobiálních enzymů (fermentů), hub a lišejníků postupně proměňují na další prvky a stávají se tak základem pro vznik nových forem života. Fermentaci známe také z praktických oborů jako je výroba alkoholických nápojů, octa, droždí, kysaných mléčných výrobků, tvarohů, másla, kefíru, zrání sýrů, kynutí těsta, kvašení zeleniny, okurek, zelí, výrobě škrobu, organických kyselin, aminokyselin aj. Fermentace je využívána pro sanaci odpadních vod či ropných skvrn, silážování krmiv, v chemickém či farmaceutickém průmyslu, při měkčení lnu… Kvašení a kompostování je nejen chemický a fyzikální proces, ale i společenská, kulturní kvalita.

Partneři a spolupracovníci
Agosto Foundation
Asociace místních potravinových iniciativ
Asociace MLOK
Artbiom
Ekoškolka Rozárka
HAENKE
Jan Trejbal – Neolokátor
Národní muzeum