Zvuky kódy obrazy

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectvi v Domě fotografie
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 650 Kč

Nakladatel: ArtMap
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-907873-4-6
Editoři: Miloš Vojtěchovský, Jitka Hlaváčková
Texty: Anna Kvíčalová, Jitka Hlaváčková, Martin Flašar, Michal Nejtek, Viktor Pantůček, Milan Guštar, Josef Czeres, Helena Musilová, Michal Kindernay, Miloš Vojtěchovský, Martin Klimeš a Jakub Frank, Dušan Barok
Překlad: Jan Morávek, Vít Bohal, Phil Jones, Brian D. Vondrak
Jazyková redakce: Jiří Novák
Jazykové korektury: Lenka Kubelová (CZ), Ken Ganfield, Brian D. Vondrak (ENG)
Grafická úprava: Petr Hrůza

Kolektivní monografie Zvuky kódy obrazy mapuje pomezí mezi obrazem a zvukem a zejména oblasti, kde se setkávají výtvarné umění a hudba.

Uměleckohistorická část sleduje obraz a zvuk v českém a československém výtvarném umění nebo barevné slyšení z hlediska hudební teorie. Další texty se věnují českým ozvukům hnutí Fluxus, nekodifikovaným modelům hudební notace, grafickým partiturám v tvorbě československých hudebníků a výtvarných umělců, materializaci hudby, vztahům zvuku a čísel a tématu akustické ekologie.

Druhá část představuje výběr děl několika desítek českých, slovenských i zahraničních autorů, kteří od začátku 20. století do současnosti v místním kontextu experimentovali se zvukem, sonifikací obrazu nebo vizualizací zvuku: autorů grafických partitur, abstraktních obrazů, znějících či rezonujících objektů, instalací i děl využívajících digitální média.

#Publikace  #Tištěná v prodeji