Život sochy v Praze

Autor: Marie Foltýnová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Domě fotografie
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 350,-

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2023
Počet stran: 248
Rozměr: 168 x 232 mm

Jazyk: český

ISBN: 978-80-7010-197-1

Editorka: Marie Foltýnová
Texty: Jakub Ďoubal, Marie Foltýnová, Magdalena Kracík Štorkánová
Rozhovory: Ivan Houska, Petr Skalický, Andrej Šumbera
Ilustrace: Magdalena Rutová
Grafický design: Jan Čumlivski
Fotografie: archiv Galerie hlavního města Prahy, archiv Muzea hlavního města Prahy, Alexandr Němec, Andrej Šumbera, Houska & Douda, Jakub Ďoubal, Jan Kuděj, Magdalena Kracík Štorkánová, Martin Micka, Ondřej Surový, Oto Palán
Redakce textů: Petr Vizina
Korektury textů: Eva Hrubá
Editace rozhovorů: Rani Tolimat
Tisk:  Tiskárna Protisk, s. r. o.
Produkce: Anna Kulíčková

Galerie hlavního města Prahy pečuje o nejvýznamnější pomníky, sochy a sousoší v Praze. Většina historických soch či pomníků jsou kulturní nemovité památky a k jejich údržbě, konzervaci či restaurování se musí přistupovat citlivě s ohledem na jejich památkovou hodnotu. Pro různé materiály je třeba používat specifické techniky nebo technologie, s citem a rozmyslem využívat i ty nejmodernější postupy nebo prostředky. Protichůdné názory veřejnosti na rychlost, kvalitu nebo míru restaurování veřejných plastik vycházejí z představy, že po restaurování by umělecké dílo mělo být „čisté“. Živá praxe správy veřejné plastiky s sebou přináší historky úsměvné, rozčilující i ty k vysloveně k pláči.

Chtěli bychom ukázat, že Galerie hlavního města Prahy využívá nejnovější technologické postupy nejen při restaurování veřejných plastik, ale i při jejich konzervaci a běžné údržbě. Vždy ale musíme pečlivě přemýšlet, kdy a jak můžeme zkoušet časem ještě neprověřené novinky, a kdy nemůžeme riskovat poškození materiálu, které se neprojeví hned, ale může být původcem degradace v budoucích desetiletích nebo staletích. Ostatně právě o tom nám sochy samy podávají svědectví, která odhalujeme pomocí nejmodernějších nedestruktivních metod při restaurátorských průzkumech. V kapitolách věnovaných jednotlivým případům záchrany, rekonstrukce, obnovy a rehabilitace vybraných veřejných plastik a památek ve správě Galerie hlavního města Prahy se alespoň letmo dotkneme šíře škály materiálů a uměleckých technik, na jejichž úplný výčet naše publikace nestačí.

Tato knížka má ambice ukázat šíři otázek a úkolů kolem péče o umělecká díla ve městě, potěšit každého milovníka Prahy a umění bez rozdílu věku, kterému se snažíme přiblížit složitou problematiku vyprávěním z hlediska lidí, kteří se v celém procesu musí propojit. Publikace je určena pro širokou veřejnost bez omezení věkem. Pro názornost je doplněna barevnými fotografiemi a ilustracemi Magdaleny Rutové.

#Publikace  #Tištěná v prodeji