Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy

Autor: Jiří Černický, Zdena Kolečková

knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
eshop

Cena: 190 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: Galerie hlavního města Prahy
Rok vydání: 2018
Vydání: 1.
Počet stran: 63
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-135-3
Text: Zdena Kolečková, Jiří Černický
Grafické řešení: Tomáš Trnobranský
Fotografie: Martin Polák, Michaela Dvořáková, Miroslav Hašek, archiv autorky
Překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy, konané v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze 14. 3.–17. 6. 2018.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji