Zámek Troja

Autor: Martin Krummholz

Zámek Troja
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
eshop

Cena: 295 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: Galerie hlavního města Prahy
Rok vydání: 2017
Vydání: 1.
Počet stran: 117
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-126-1
Text: Martin Krummholz
Grafické řešení: Lenka Jasanská
Fotografie: Milan Demela, Jan Gloc, Martin Krummholz, Petr Kříž, Martin Mádl, Národní galerie v Praze, Tomáš Souček, Vertical Images s.r.o.
Překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného pražského barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných, tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.

#Publikace  #Tištěná v prodeji