Vnitřní okruh v současné české fotografii

Autor: Vladimír Birgus

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
Městská knihovna, 2. patro
eshop

Cena: 740 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP a KANT
Rok vydání: 2013
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7437-099-1
Koncepce a úvodní text: Vladimír Birgus
Překlad: Derek Paton, Marzia Paton
Redakce: Vladimír Birgus, Marta Nožková, Derek Paton
Grafická úprava: Vladimír Vimr

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Vnitřní okruh v současné české fotografii v Městské knihovně, 2. patro od 15. 5. do 18. 8. 2013.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji