Trička kolektivu Prádelna

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 450 Kč

Kolektiv Prádelna je umělecké sdružení žen, které mají zkušenost s životem na ulici. Tyto ženy chtějí o bezdomovectví a vlastních životních zkušenostech mluvit a ovlivňovat tím způsob, jakým je vnímá majoritní společnost. Jejich hlavním cílem je ale pomáhat těm, kteří na ulici žijí, a to provozem pojízdné prádelny, jež by své služby poskytovala právě lidem bez domova.

Tento cíl jim můžete pomoci naplnit zakoupením trička, která kolektiv Prádelna vyrábí. Tato trička vznikají otiskem poklopů pražských kanálů, které sdílejí osud lidí bez domova – život na ulici. Trička, co kus, to unikát, lze zakoupit za 450 Kč.

Trička jsou k dispozici v knihkupectví Domu U Kamenného zvonu.

#Merch 

IMG_8230
IMG_8206
IMG_8110
IMG_8099