Theodor Pištěk

Autor: Jiří Šetlík

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 40 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 1999
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-054-0

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Městské knihovně od 25. 9. 1997–5. 1. 1998.

Theodor Pištěk není jen proslulým filmovým výtvarníkem, který za svou práci obdržel ta nejvýznamnější ocenění jako např. Oscara či Césara. Patří též mezi nejzajímavější české malíře – hyperrealisty. Tvorba, kterou představil na své poslední velké výstavě v Galerii hlavního města Prahy, má podobný charakter, přestože nyní mnohem více pracuje s jazykem geometrie. Vedle obrazů, v nichž si pohrává s prostorem a jeho iluzí, zde vytvořil jejich trojrozměrné analogie – několik fascinujících instalací. Katalog obsahuje jak reprodukce zmíněných obrazů, tak i počítačové studie, které byly podkladem pro vznik instalací.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji