Světci z Karlova mostu

Autor: Marie Foltýnová

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci

Cena: 35 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2016
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-118-6
Koncepce a úvodní text: Marie Foltýnová
Překlad: Rani Tolimat
Fotografie: Oto Palán
Redakce českého textu: Marta Nožková, Lucie Vidmar
Redakce anglického textu: Vladimíra Šefranka Žáková
Grafická úprava: Petr Hrůza

#Publikace  #Tištěná v prodeji