Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh, kámen, hvězda, strom

Autor: Jakub Král

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
eshop

Cena: 390 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2020
Počet stran: 128
Rozměr: 160 × 240 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-167-4
Texty: Jakub Král
Překlady do angličtiny: Stephan Von Pohl
Předtisková úprava fotografií: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák)
Redakce textů: Ondřej Krochmalný
Grafická úprava: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák)

Katalog výstavy Sníh, kámen, hvězda, strom autorů Vladimíra Havlíka a Rudolfa Sikory vznikl s ambicí co nejvíce uchovat a zpřítomňovat probíhající/proběhlou přehlídku, která představila díla obou autorů formou vizuální eseje o našich snech o přítomnosti a tušené budoucnosti. Klíčem výstavy tak nebylo historizující hledisko, ale aktualizace obsahů a témat, s nimiž autoři pracují. Mimo kurátorský text, kontextualizující vystavená umělecká díla vůči tématům, problémům a výzvám dneška, publikace obsahuje sled reprodukcí děl, který zračí vnitřní logiku a rytmus výstavy samotné.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji