Rozkvetlé slivoně na plochu vašeho počítače

Stáhněte si fotografie rozkvetlých okrasných slivoňů ze zahrady Zámku Troja pro plochu vašeho počítače. K dispozici jsou ve 4k a 5k rozlišení.

Zahrada Zámku Troja byla do dnešní podoby rekonstruována v 80. letech 20. století podle návrhu architekta Otakara Kuči. Jeho koncept vychází z původní barokní zahrady, která zde byla založena koncem 17. století zahradním architektem Jiřím Seemanem. Hlavním znakem barokních zahrad je osová symetrie. V následujících stoletích se zahrada proměnila v rozvolněný park. Z nedávné historie můžeme připomenout, že zahradu značně poničila povodeň v roce 2002.

Popis zahrady

Okrasná zahrada – květnice je osově symetrická. Rozprostírá se v bezprostředním okolí zámku (horní parter zahrady), je osázena nízko střiženými buxusovými ploty a záhony s letničkami. Součástí této části zahrady jsou dvě původní barokní fontány – západní a východní. Zahrada pak pokračuje v dolní jižní části pod rampou, která umožňovala příjezd kočárů tažených koňmi až k zámeckému schodišti. Tato část zahrady je čtvercového tvaru a je rozdělena na osm trojúhelníkovitých polí. Vnější pole jsou osázena okrasnými slivoněmi (myrobalány) s karmínovým olistěním, vnitřní trojúhelníkovitá pole jsou ohraničena nízce střiženými tisovými ploty. Uvnitř těchto trojúhelníkových polí jsou buxusové keře vystříhané do tvaru spirály. Na křížení os hlavních cest ve spodní části okrasné zahrady je umístěna Neptunova fontána, která vychází z půdorysu původní barokní fontány.

V okrasné části zahrady jsou dva vzrostlé stromy – ve východním obrazci se nad slivoněmi tyčí statný jehličnan, douglaska tisolistá. V západní části, nad buxusovými spirálami, je to mohutný dub cer.

Další částí zahrady je štěpnice (sad), která se nachází na východ.

 

4k

5k

 

 

#Zdarma ke stažení 

1
2
3
4
6
5
7
8