QARTAL 04 2021

K dostání v:
všech budovách GHMP

 

Čtvrtletník Galerie hlavního města Prahy

Art Book Fair poprvé
Mražený čas. Příběhy nových akvizic na výstavě No Art Today?
Pavel Klusák
Šílenství je stráž noci. Rozhovor s Erikou Bornovou
Martina Pachmanová
Objevitelské cesty Eriky Bornové
Otto M. Urban
Jedinečná. A bez senzací. Nad výstavou Frida Kahlo – Fotografie
Magdalena Juříková
Žena, ikona, zboží. Fridamánie: Jak proměnit radikální osobnost v globální merchandising?
Pavel Klusák
TÉMA Q: Výstava jako blockbuster
Marek Pokorný, Michal Novotný, Helena Musilová, Jen Kratochvil, Ondřej Chrobák
Máte depozitář? A mohla bych ho vidět?
Emma Hanzlíková
Je výstava překonaný formát?
Milan Kreuzzieger
Osobní záležitost. Jana Smrčková o programech GHMP Member a Patron
Petr Borkovec: V japonské zahradě
Bílý prostor Československa. Nad knihou ČS koncept 70. let
Helena Musilová
Svázáno do Kozelky. Nad stejnojmennou knihou
Jan Těsnohlídek
Komentář Petra Fischera. Galerijní jeskyně a jak z nich ven
Linostock Magdaleny Rutové
Playlist Q: Club as a Shelter

Šéfredaktor: Pavel Klusák
Garanti časopisu: Magdalena Juříková, Michaela Vrchotová
Produkce vydání: Lucia Horňáková
Jazyková redakce: Ondřej Krochmalný
Anglické překlady: Tomáš Míka
Art direction, design: Anymade Studio (Petr Cabalka, Filip Nerad)
Tiskárna: Helbich a.s., Brno
Fotografie pro GHMP: Radek Brousil, Michal Hančovský, Dora Martínková, Jan Rasch (Festival m3 / Umění v prostoru), Tomáš Souček, Jiří Thýn
Prepress: Studio Marvil (Radek Typovský)
Evidenční číslo: MK ČR E 24049

Toto číslo vyšlo v Praze 12. listopadu 2021.

#Periodika  #Zdarma ke stažení