QARTAL 03 2021

K dostání v:
všech budovách GHMP
knihkupectví PageFive
knihkupectví PageFive CAMP
knihkupectví ArtMap
Institut umění – Divadelní ústav

 

Čtvrtletník Galerie hlavního města Prahy

Šéfkurátorka Helena Musilová
Mezinárodní rada muzeí ICOM jako autorita pro muzejní etiku
Martina Lehmannová
Nejistá sezóna: Hledání stability pohledem dovnitř
Jaroslav Róna, Jitka Svobodová, Pavla Sceranková, Petr Lysáček
Tereza Butková
Jiří Thýn: S fotografií se snažím pracovat, jako bych maloval
Sandra Baborovská
Jolana Havelková: Pozdější život reklamy
Pavel Klusák
Téma Q: Slovanská epopej dnes
Tomáš Glanc, Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Petr Fischer, Magdalena Juříková, Marek Pokorný, David Böhm & Jiří Franta
Co když šlo Muchovi o něco jiného? Rozhovor s Tomášem Bergerem
Petr Vizina
Literární blok Q
Petr Borkovec, Anna Beata Háblová, Jan Štolba, Milena Slavická, Vladimír Kokolia, Lukáš Jasanský & Martin Polák
Knižní tipy Q: Milk and Honey, Trampové, Untitled
Ondřej Macl, Tomáš Procházka, Pavel Klusák
Komentář Petra Fischera
Linostock Magdaleny Rutové
Program GHMP 7–9/2021
Playlist Q 03

Šéfredaktor: Pavel Klusák
Garanti časopisu: Magdalena Juříková, Michaela Vrchotová
Produkce vydání: Lucia Horňáková
Jazyková redakce: Ondřej Krochmalný
Anglické překlady: Tomáš Míka
Art direction, design: Anymade Studio (Petr Cabalka, Filip Nerad)
Tiskárna: Helbich a.s., Brno
Fotografie pro GHMP: Hynek Alt, Ondřej Besperát, Ivo Karásek, Eva Kořínková, Maria Michopulu, Martin Micka, Zuzana Pištěková, Ondřej Polák, Tomáš Souček, Jiří Thýn
Prepress: Studio Marvil (Radek Typovský)
Evidenční číslo: MK ČR E 24049

Toto číslo vyšlo v Praze 28. června 2021.

#Periodika  #Zdarma ke stažení