Pojď blíž / antologie textů k bienále

Autor: kolektiv autorů

Městská knihovna, 2. patro

Cena: 390 Kč

Nakladatel: tranzit.cz
Rok vydání: 2020
Počet stran: 296
Rozměr: 140 × 210 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-87259-47-4 (CZ), 978-3-95679-570-1 (ENG)
Editoři: Tereza Stejskalová, Vít Havránek
Texty: Jérôme Bazin, Heather Berg, Pavel Berky, Anna Daučíková, Patrick D. Flores, Isabela Grosseová, Vít Havránek, Marie Iljašenko, Rado Ištok, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Kateřina Lišková, Ewa Majewska, Tuan Mami, Alice Nikitinová, Alma Lily Rayner, Sarah Sharma, Jiří Skála, Adéla Souralová, Edita Stejskalová, Tereza Stejskalová, Matěj Spurný, Ovidiu Tichindeleanu, Simone Wille
Jazyková korektura: Věra Becková
Překlad: Olga Čaplyginová, Petra Jelínková
Grafická úprava: Laura Pappa
Sazba: Stará škola (staraskola.net)
Předtisková úprava reprodukcí: Radek Typovský

Pojď blíž: antologie textů k bienále vychází k příležitosti konání prvního ročníku bienále VVUMOA a zabývá se různými perspektivami třídních, rasových a genderových rozdílů, které se projevují ve specifickém kontextu postsocialistických států v historii I současnosti. Zaměřuje se na umění jakožto jedinečný jazyk, který může zprostředkovat různé zkušenosti třídních, rasových a pohlavních odlišností, a současně se soustřeďuje na emoce, intimitu a péči. Sborník obsahuje již vydané texty i zcela nové příspěvky od osobností působících ve společenských vědách, politologii či dějinách umění, a rovněž od umělkyň a umělců z východní Evropy, Asie a USA. Antologii vydává tranzit.cz paralelně ve dvou jazykových verzích – české a anglické – a jejími editory jsou Tereza Stejskalová a Vít Havránek, kurátoři bienále Ve věci umění 2020.

#Publikace  #Tištěná v prodeji