Odpověď pravdy

Autor: František Bílek

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 2500 Kč

Rok vzniku: 2020
Technika: dřevoryt
Náklad: 13 ks

Tento dřevoryt s názvem Odpověď pravdy vznikl v roce 2020 tiskem z  originální matrice Františka Bílka v  Grafických dílnách Akademie výtvarných umění v  Praze pod odborným vedením doc. Magdaleny Vovsové. Tento grafický list byl vytištěn u příležitosti výstavy Grafická dílna Františka Bílka.

sleva po předložení platné vstupenky k výstavě 10%
sleva pro držitele karty GHMP Member / Member Plus 20%
sleva pro držitele karty GHMP Patron 30%

#Limitované edice  #Tištěná v prodeji