Nové realismy

Autor: Helena Musilová, Anna Habánová, Ivo Habán

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Domě fotografie
knihkupectví v Městské knihovně
eshop

Cena: 250,-

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2024
Počet stran: 144
Rozměr: 110 x 210 mm
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-199-5

Editor: Helena Musilová, Anna Habánová, Ivo Habán
Texty: Helena Musilová, Anna Habánová, Ivo Habán

Fotografie: Jan Kolský
Překlady: Stephan von Pohl
Redakce: Ondřej Krochmalný
Grafické řešení: Jan Havel
Produkce: Kristýna Terrones Černá
Tisk: Helbich a.s.

Vydala Galerie hlavního města Prahy

Multietnický prostor meziválečného Československa představuje specifický kulturní fenomén. Výstava Nové realismy v Galerii hlavního města Prahy doplnila poznání meziválečné výtvarné kultury a umění o nový pohled a nabídla nedávno uceleně zmapovaný soubor výtvarného umění a fotografie z období let 1918 až 1945. Kapesní, česko-anglické vydání průvodce v elegantním designu Jana Havla nabízí atraktivní a srozumitelnou formou shrnutí vlastní výstavy a zároveň je samostatnou publikací, která zájemcům o výtvarné umění přibližuje díla, snažící o pronikavé, nepopisné zachycení skutečnosti. Knížka obsahuje stručné charakteristiky jednotlivých témat, dobové texty, časovou osu, mapové podklady, fotografické pohledy do instalace a reprodukce téměř stovky klíčových uměleckých děl z oblasti výtvarného umění a fotografie opatřené rozšířenými popiskami. Součástí je také „kruh“, mentální mapa nových realismů, shrnutí filmových projekcí a seznam vystavených děl.

#Katalog výstavy  #Publikace  #Tištěná v prodeji