Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance, 2021–2022

Autor: kolektiv autorů

Na známou turistickou lokalitu na břehu Berounky, osadu Tornádo, se svým projektem zaměřil autorský kolektiv A-B_HPP, herci Jindřiška Křivánková a Jakub Gottwald a producentka Pavla Klouzalová v čele s umělcem a spisovatelem Alešem Čermákem. Publikace pod názvem Neoficiální důkaz: Případová studie #2: Aliance vyšla na začátku roku 2022. Dílo je založeno na metodě participativního mapování okolí a komunity, kde jde především o samotný proces výzkumu či performance. Výsledek uměleckého výzkumu – prostorový archiv – je prezentován na speciálních webových stránkách a na webu GHMP. Projekt vznikl ze soutěží pro projekt TriangulUM vypsaných Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance je proces, který začíná receptivní fází pozorování a naslouchání. Pokračuje kreativní fází designových rozhodnutí a vede k realizaci návrhu v dané lokalitě, ale směřuje také nazpět k úvaze, zdali by nestálo za to zůstat u důkladného pozorování a naslouchání. Skrze tyto fenomény se autoři snaží zachytit dynamiku míst, která jsou založena na permanentní interakci lidských i nelidských aktérů. Každá lokalita tak disponuje vysokou mírou otevřenosti a vynalézavosti, protože je v procesu utváření. Na takové lokality je možné nahlížet jako na dynamická rozhraní, kde je možné experimentovat a rozvíjet imaginaci.

K lokalitě osady Tornádo autoři přistoupili jako k rozhraní, které je schopno s uživatelem komunikovat obousměrně. Rozhraní je schopno rozkrývat další krajiny, protože pracuje s rozšířenou realitou, a díky tomu může modelovat vnímání uživatele anebo naopak. Uživatel se automaticky stává také spolutvůrcem nebo spoluautorem.

Společné projektování = modelování prostoru. Tento jednoduchý předpoklad byl pro autory výchozí motivací, protože od samého počátku umožňoval vzájemnou interakci a spolupráci. V projektu Neoficiální důkaz – Případová studie 2: Aliance se kolektiv zaměřil na výzkum, vývoj a rozvoj metody performativního mapování. V případě této studie se jedná o testování metody generického-integrovaného urbanismu (GIU). GIU tvoří jednu z možných metod, jak poznávat, porozumět, mapovat a smysluplně designovat prostředí. Případová studie umožňuje (v dlouhodobé aplikaci) novým způsobem nahlédnout subtilnější otázky, na které častokrát v rámci projektování nezbývá čas nebo jsou od začátku procesu zcela opomíjené.

Základním cílem celého projektu TriangulUM bylo tvůrčí uchopení určité lokality na pomezí města a krajiny v kontextu urbanistických, přírodních a sociálních vazeb. Projekt byl zaměřen na lokality Suchdol a Lipence. V Suchdole se představily projekty umělce Vladimíra Turnera (Wild Wild Horses) a rakouského dua Transparadiso. V  Lipencích kromě uměleckého výzkumu Aleše Čermáka se skupinou A-B_HP se v parku se svou instalací představila tvůrčí dvojice David Helán a Pavel Tichoň a na budovu pošty byla promítána autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové.

Kurátorka projektu Marie Foltýnová dodává: „Projekt TriangulUM je součástí podpory současného umění ve veřejném prostoru, realizované hlavním městem Praha skrze program Umění pro město. GHMP se snaží především o zapojení nejen celé současné umělecké scény, ale i dalších oborů a profesí do diskuze o tom, co veřejný prostor ve městě je, jak má fungovat a jak do něho co nejlépe nebo nejvhodnějším způsobem přivést umění. Kontakt běžných lidí s projevy současného umění je to, co jsme poslední dekády ve městě postrádali. Možnost potkat se s uměleckým dílem na ulici, sejít se s ‚živým‘ umělcem, pozorovat jej při tvorbě nebo být přímo součástí procesu vzniku uměleckého díla, je dle našeho názoru nejlepší způsob, jak do této diskuze nenásilně zapojit také širokou veřejnost.“

stažení zdarma

#Publikace  #Zdarma ke stažení