Milena Dopitová: Miluji a přijímám

Autor: Olga Malá, Milena Dopitová

knihkupectví v Domě fotografie
Městská knihovna, 2. patro
knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 295 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2014
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-089-5
Překlad: Ivan Vomáčka
Fotografie: Martin Polák, Milena Dopitová, Piero Pazzi
Redakce: Marta Nožková, Irena Prázdná
Grafická úprava: Tomáš Šrámek

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Milena Dopitová: Miluju a přijímám, která se konala v Městské knihovně, 2.patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1 od 3. 9. do 30. 11. 2014.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji