Mariánský sloup

Autor: Marie Foltýnová, Kateřina Adamcová

Nakladatel: GHMP
Jazyk: česky, anglicky
Text: Marie Foltýnová, Kateřina Adamcová
Grafické řešení: Linda Kriebergecková
Fotografie: Vojtěch Adamec, Marie Foltýnová, archiv GHMP
Překlad: Rani Tolimat

zdarma k zobrazení

#Letáky  #Zdarma k zobrazení