Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském paláci
eshop

Cena: 170 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2014
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky, německy
ISBN: 978-80-7010-103-2
Text: Šárka Koudelová, Markéta Odehnalová, Radek Wohlmuth
Anglický překlad: Evan Mellander, Ivan Vomáčka
Fotografie: Pavel Petrov, Vojtěch Uxa, Jan Vičar, pure-beauty.cz
Redakce: Sonja Kreith, Sue Leask, Marta Nožková, Ladislava Petišková, Louis Ritter
Grafická úprava: pure-beauty.cz

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1 od 13. 6.–21. 9. 2014.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji