Jan Jedlička

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Městské knihovně
knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 735 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978–80–7010–171–1
Editoři: Jitka Hlaváčková, Jan Jedlička
Texty: Jitka Hlaváčková, Marie Rakušanová, Kateřina Svatoňová, Friedemann Malsch, Bruno Corà
Překlady do angličtiny: Adrian Dean
Překlady z angličtiny: Olga Neumanová
Překlady z němčiny: Lenka Vosičková
Fotografie: Jan Jedlička, Oto Palán, H. J. Henn, Reto Kaufmann, Jacqueline Burckhardt, Ursula Jedlička
Sazba a předtisková úprava: Marek Jodas
Redakce textů: Jana Jebavá, Kristýna Bartoš (studio Datle)
Grafická úprava: Trix Wetter

Jan Jedlička je malířem, kreslířem, grafikem, fotografem a filmařem, ale také chodcem, pozorovatelem a médiem. Jeho obrazy jsou především záznamem toho, co prožívá při chůzi krajinou a v závislosti na jejích proměnách. Kombinováním nejrůznějších technik a médií vytváří vícevrstevnaté obrazy míst, sledovaných obvykle v dlouhých časových horizontech. Katalog, který doprovází monografickou výstavu, připravenou pro prostory Městské knihovny Galerie hlavního města Prahy, jako první představuje Jedličkovo dílo vcelku. Není koncipován chronologicky, ale jako mapování autorova pohybu krajinou a cestami různých uměleckých strategií. Protože každé Jedličkovo dílo je bez výjimky spojeno s určitým místem a časem, je také výběr děl tematicky členěn podle tří nejvýznamnějších geografických oblastí, v nichž autor pobýval: italská Maremma, Praha a některé oblasti britských ostrovů.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji