Evžen Šimera: Duch látky

Autor: Monika Doležalová, Milena Bartlová, Ondřej Brody

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 175 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2013
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-089-9
Texty: Monika Doležalová, Milena Bartlová, Evžen Šimera, Onřej Brody
Fotografie: Marek Chochola, Pavla Ortová
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Evžen Šimera: Duch látky, která se uskutečnila ve Staroměstské radnici, 2. patro, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 od 22. 5. 2013–7. 7. 2013.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji