Edukační listy → Kresba křídou – Tradice a experiment

Jazyk: česky

Galerie hlavního města Prahy nabízí inspirativní materiál, který je primárně určen dospělým a seniorům, ale je vhodný i pro ostatní věkové kategorie. Edukační list přibližuje uměleckou tvorbu tří výtvarných umělců a krajinářů – Aloise Moravce, Jana Slavíčka a Sylvestra Halaty, jejichž díla jsou součástí umělecké sbírky Galerie hlavního města Prahy. Můžete se inspirovat výtvarnými postupy pro domácí tvorbu, jako jsou různé kresebné metody pomocí rudky. Pokud se budete chtít podělit o své výtvarné práce, můžete je zaslat e-mailem na kontaktní adresu: edukace@ghmp.cz.

 

 

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení